EN

Restoran Don Sergio

Predrag Milutinović, Dipl.Ing.Arch

  • Lokacija : Minsk, Belorusija
  • Površina : 166 m²
  • Godina dizajna : 2017
  • Projektni tim :
    Predrag Milutinović, dia
    Aleksandra Žabaljac, dia
    Jovana Nikolić, dia