EN

FIT OFFICE

Predrag Milutinović, Dipl.Ing.Arch

  • Lokacija : Novi Sad, Srbija
  • Površina : 606 m²
  • Godina dizajna : 2018
  • Projektni tim :
    Predrag Milutinović, dia
    Olivera Stanković, dia